Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Historia parafii

Początki miejscowości Czudec sięgają 1264 r. W tym to roku spotkali się w Tarnowie: książę Rusi Halickiej Daniel z księciem polskim Bolesławem Wstydliwym i wspólnie dokonali rozgraniczeń księstw. Granica miała przebiegać między Rzeszowem, a Czudcem. W 1427 r. król Władysław Jagiełło nadał Czudcowi prawa miejskie. Od strony administracji kościelnej, o Czudcu jako parafii mówi się już w 1326 r. Kroniki krakowskie z tego roku wspominają o Czudcu, że był najdalej wysuniętą parafią w diecezji krakowskiej. W tym czasie istniał już kościół św. Marcina na wzgórzu cmentarnym, oraz cmentarz.

W XV w. ówczesny dziedzic Czudca Mikołaj Strzyżowski wybudował z zachodniej strony rynku drugi kościół św. Zofii, w którym skoncentrowało się życie religijne. W tym kościele już w XV w. pojawił się obraz Matki Bożej Łaskawej nieznanego artysty czczony do dziś jako cudowny. W XVIII w. przed tym obrazem, ówczesny dziedzic Czudca Józef Grabieński – śmiertelnie chory – otrzymał cudowne uzdrowienie, za które jako wotum wdzięczności wybudował w latach 1713-1740, na miejscu kościoła św. Zofii, obecny kościół p.w. Trójcy Świętej. Jest to kościół wybudowany w stylu barokowym z 3 nawami, 2 kaplicami i 2 zakrystiami. Cudowne uzdrowienie Grabieńskiego rozsławiło obraz, ściągając pielgrzymki nawet z dalekich okolic. 8 września 1717 r. została poświęcona południowa kaplica, w której zamieszczono cudowny obraz. Poświęcenia dokonał Jan Konstanty Morzkowski – opat klasztoru św. Benedykta w Ostrzycho miu.

Sprowadzono też dwóch mansjonarzy, którzy nieustannie czuwali i odprawiali nabożeństwa do Matki Bożej. W 1734 r. bp. A. Pruski, sufragan przemyski, dokonał konsekracji nowo wybudowanego kościoła. Ks. prałat Piotr Szkolnicki – proboszcz czudecki, w 1968 r. wprowadził nowennę do Matki Bożej Łaskawej – jako dalsze przygotowanie do koronacji łaskami słynącego obrazu. W 1973 r. przeniesiono obraz do głównego ołtarza. Następny proboszcz ks. dr Stanisław Kopeć (od 1993 r.), wyremontował plebanię. Z jego inicjatywy w 1994 r. rozpoczęto generalny remont kościoła jako wotum parafian na zbliżającą się koronację – na prawie diecezjalnym – cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu. Na cmentarzu, na starych fundamentach kościoła, został wybudowany w 1700 r. kościół św. Marcina, który służy jako kościół pogrzebowy.