Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Ruch Światło-Życie

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Ruch Światło-Życie (OAZA)

Ruch Światło-Życie (OAZA) jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Oazy jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

Grupa oazowa powstała w Czudcu dawno temu. Nikt nie jest w stanie określić dokładnej daty. W swojej działalności miała wielu księży. W ciągu ostatnich lat byli to: ks. Marek Marchut, ks. Bogdan Hahn, ks. Mariusz Siniak, ks. Jan Gajda, ks. Mariusz Matuszewski, ks. Krzysztof Nogaj, ks. Tomasz Wójcik, ks. Paweł Blat, ks. Mariusz Mastaj, ks. Szymon Kłak, a obecnie ks. Sebastian Drzał.

Jako grupa jesteśmy podzieleni na młodszych (1-8 klasa Szkoły Podstawowej) i starszych (po szkole podstawowe j) i spotykamy się regularnie w soboty od 10:00-12:00 a także wieczorem od 18:30-20:30 na spotkaniach formacyjnych. Modlimy się, rozwijamy naszą wiarę oraz dużo śpiewamy.

Oaza bierze czynny udział w życiu parafii. Jej działalność polega na tym, że „obstawia” Mszę św., bierzmowania, rocznice, Triduum Paschalne, prowadzi Drogę Krzyżową i Różaniec. Czasami łącząc się z KSM-em i ministrantami organizujemy i spotykamy się na czuwaniach w Kościele.

W okresie wakacji wyjeżdżamy na turnusy wakacyjne gdzie lepiej poznajemy Chrystusa i ludzi z innych parafii, z którymi później spotykamy się na Dniach Wspólnoty.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAWSZE MOŻESZ PRZYJŚĆ I ZOBACZYĆ NA WŁASNE OCZY JAK TO WYGLĄDA.

SOBOTA: 10.00 – 12.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!