Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

* Informacje *

Paczka dla Dzieciaczka

Już za kilkanaście dni 6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, a niedługo potem święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji Szkole Koło Wolontariatu w Zespole Szkół

Czytaj więcej »

Powstające coraz liczniej i coraz prężniej działające ruchy i stowarzyszenia rodzin są odpowiedzią na wołanie znaków czasu: m.in. wielkiego kryzysu wartości małżeństwa i rodziny, wychowania, rodzicielstwa, miłości ludzkiej i samego życia. Ten kryzys jest potęgowany w Polsce przez proces transformacji ustrojowej przynoszącej nowe problemy: zagrożenie biedą, zniszczenie nałogami i demoralizacją, wzrost rozpadów związków małżeńskich, zmniejszenie opieki medycznej, niewydolność systemu wychowawczego.

Sytuacja ta domaga się prorodzinnej polityki, życzliwej rodzinie na każdym szczeblu władzy. Organizacje społeczne i stowarzyszenia mogą tu spełnić rolę ogromną, w różnych formach i w różnych zakresach chroniąc bądź wspierając współczesne rodziny. Uzupełniają one także funkcje duszpasterstwa rodzin w Polsce, które zrodziło się w okresie powojennym, w odpowiedzi Kościoła na ustawę przeciw życiu nienarodzonych i inne przejawy polityki antyrodzinnej totalitarnego systemu komunistycznego. Pozbawione w minionym okresie osobowości prawnej rodziny nie artykułowały swych praw wobec instytucji państwowych, nie wychodziły na zewnątrz. Po 1989 roku taka możliwość istnieje i zachęca do pełnoprawnego z niej korzystania. Taką właśnie rolę pragnie pełnić Stowarzyszenie Rodzin Katolickich powstałe w Roku Rodziny (1994).

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organizacją katolików świeckich, działającą w ramach przepisów kościelnych i świeckich, wspierającą cele i zadania duszpasterstwa rodzin. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające z niej zasady etyczne dotyczące małżeństwa i rodziny.

Podstawową bazą doktrynalną są dokumenty Kościoła dotyczące małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności z hierarchią Kościoła ściśle współpracując z asystentem kościelnym. Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Rzeszowska, obejmująca tereny województwa podkarpackiego i części województwa małopolskiego.

Celem działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (SRK) jest wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej poprzez wypełnienie następujących zadań:

 • formowanie postawy apostolskiej członków Stowarzyszenia
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną
 • pomoc rodzinie
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci i o właściwe warunki jego rozwoju
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży
 • podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego

Powyższe zadania SRK wypełnia korzystając z różnych metod formacyjnych i organizacyjnych. Realizacja celów Stowarzyszenia Rodzin Katolickich ma miejsce poprzez:

 • reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych
 • organizowanie pomocy moralnej, materialnej rodzinom, zwłaszcza ubogim i wielodzietnym
 • organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych (rekolekcji) mających na celu
 • podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzin
 • organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów
 • podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej
 • prowadzenie szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych
 • organizowanie sekcji i kół dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
 • organizowanie obozów, kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny
 • prowadzenie działalności gospodarczej, umożliwiającej realizację celów statutowych

Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło Parafialne SRK, które we współpracy ze swoim asystentem kościelnym opracowuje własny program wspierania rodzin, zwłaszcza napotykających różne trudności. Koła Parafialne działają samodzielnie podlegając bezpośrednio Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Stowarzyszenie może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, jednostkami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych.

W naszej parafii również od 29 października 2002 roku istnieje Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, którego założycielem był prezes diecezjalny pan prof. Andrzej Szypuła. Stowarzyszenie w naszej parafii liczy 17 osób. Pierwszym asystentem naszego koła był ks. Mariusz Siniak, który realizował program formacyjny oparty na Dekalogu. Następnie funkcję asystenta koła w 2003 roku objął ks. Jacek Tomaszewski, który realizował program formacyjno – szkoleniowy dla rodzin pt „Uczmy się i uczymy innych” stworzony przez ks. Władysława Szewczyka. W 2007 roku ponownie nastąpiła zmiana asystenta naszego koła. Został nim mianowany ks. Krzysztof Cieśla, który wprowadził w cykl pracy formacyjnej różne tematy związane z codziennym życiem Kościoła. W latach 2010 – 2013 asystentem był ks. Robert Karaś. Od 1 września 2013 roku do roku 2016 asystentem koła parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich był ks. Rafał Grzesik. Obecnie funkcję asystenta pełni ks. Radosław Banaś (od 2016 r.).

Struktura Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Parafii Świętej Trójcy w Czudcu:

Prezes: Agnieszka Fortuna

Zastępca prezesa: Maria Irzyk

Sekretarz: Elżbieta Szela

Skarbnik: Barbara Drzał

Duszpasterz: ks. Mateusz Łachmanek

Członkowie Stowarzyszenia:​

Lucyna Barć
Agnieszka Błażej
Irena Domino
Jacek Irzyk
Urszula Jacek
Agnieszka Kamińska
Danuta Machowska
Elżbieta Martowska

Irena Pizło
Barbara Puc
Maria Pytko
Jan Szela
Małgorzata Szlachta
Anna Środoń
Krystyna Wolan
Dominika Stec

Co Stowarzyszenie robi w Parafii?

Nasze koło bierze czynny udział w życiu parafialnym. Organizowaliśmy wraz z naszymi asystentami pielgrzymki do wielu sanktuariów i ciekawych miejsc. Delegacje naszego Stowarzyszenia biorą udział w walnych zebraniach oraz uroczystościach na szczeblu diecezjalnym. Stowarzyszenie angażuje się również w życie parafialne, poprzez uczestnictwo w różnych jubileuszach, odpustach, Dniach Kultury Chrześcijańskiej, nabożeństwach Fatimskich i apelach Jasnogórskich. W okresie Wielkiego Postu członkowie Stowarzyszenia prowadzą Drogę Krzyżową i w Wielki Piątek adorują Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie. Ponadto w okresie adwentu i Wielkiego Postu prowadzona jest zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych pod hasłem „Rodzina – Rodzinie” dla rodzin ubogich i wielodzietnych.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA NASZEGO STOWARZYSZENIA,
KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W MIESIĄCU PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ