Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Caritas

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Caritas

* Informacje *

Paczka dla Dzieciaczka

Już za kilkanaście dni 6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja, a niedługo potem święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji Szkole Koło Wolontariatu w Zespole Szkół

Czytaj więcej »

Caritas – jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie.

Caritas jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomn ym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

W ciągu swego istnienia, Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Adopcja na odległość). W grudniu 2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorował organizację Caritas Polska odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

Parafialny Zespół Caritas przy parafii Świętej Trójcy w Czudcu istnieje od 1993r. Powołał go ks. dr Stanisław Kopeć. Tworzą go panie: Maria Depa, Krystyna Kasiarz – skarbnik, Krystyna Krok, Danuta Kutowicz, Adołfina Mac, Czesława Martoń – sekretarz, Zofia Oślizło, Bogusława Pasternak, Bożena Ruszała, Stanisława Szela, Zofia Żybura. Obecnie opiekunem Zespołu jest ks. Proboszcz Stanisław Grzyb.

Zgodnie ze Statutem głównym zadaniem Caritasu jest mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem. Tak też pojmują swoją rolę członkinie Zespołu organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia i podejmując starania o własną formację duchową. Wiele zadań powtarz anych z roku na rok stało się już tradycją. Taki charakter mają np.: uroczyste „opłatki”, wielkanocne Jajko”, dzień chorego, pielgrzymki do różnych sanktuariów dla chorych, samotnych i niepełnosprawnych, odwiedziny pielgrzymów. Od lat z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowywane i przekazywane są paczki z artykułami spożywczymi dla rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Przedmiotem szczególnej troski Caritasu są wymagające z różnych porodów opieki dzieci. Objęte doraźną pomocą są chore maluchy, finansowane są wyjazdy do zielonej szkoły, wysyłane są dzieci na kolonie i zimowiska do Myczkowiec. Zawsze Zespół spieszy z pomocą poszkodowanym w różnych zdarzeniach losowych i podejmuje wiele mniej zauważalnych akcji, które sprawiają radość czy to tym najmniejszym, czy też osobom dorosłym.

Spotkania Zespołu odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy świętej. Omawiane są aktualne problemy dotyczące działalności charytatywnej i planowana jest praca na miesiąc następny.

Jeżeli są osoby dysponujące wolnym czasem, a chcące go zagospodarować poświęcając się pracy charytatywnej to zapraszamy do współpracy. (Mile widziane osoby nie pracujące zawodowo), więcej o naszej pracy można się dowiedzieć w każdy czwartek od godz. 9.00 – 10.00 w punkcie z odzieżą używaną.

ZAPRASZAMY!!!