Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”

(Statut KSM, par. 13)

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. W KSM-ie potrafimy nie tylko bawić się, wygłupiać, ale także robić coś dobrego dla innych oraz modlić się.

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wiąże się ściśle z historią Akcji Katolickiej w Polsce. To właśnie z Akcji Katolickiej wyrosły pierwsze młodzieżowe organizacje katolickie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Główny trzon w obu stowarzyszeniach stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej utworzonego już w 1919 roku. Obydwa stowarzyszenia młodzieżowe podporządkowane były AK. Posiadały one jednak pewną odrębność: prowadziły własną działalność posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. W okresie międzywojennym młodzież jednoczyła się pod hasłem Budujmy Polskę Chrystusową. Ówczesna działalność KSMM i KSMŻ prowadzona była na czterech płaszczyznach: religijnej kulturalno-oświatowej charytatywnej społeczno-patriotyczne.

Na każdym polu młodzież prowadziła liczne akcje, które dyktowane były palącymi potrzebami tamtych czasów oraz zagrożeniami dla Ojczyzny i Kościoła. Uczenie zaangażowania w życie społeczne zaowocowało w późniejszych czasach okupacji zaangażowaniem członków Akcji Katolickiej w Armii Krajowej. Wybuch wojny spowodował że działalność Akcji Katolickiej w Polsce została zaprzestana. Po wojnie władze komunistyczne zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Wskutek bałaganu administracyjnego udało się zarejestrować KSMM w archidiecezjach krakowskiej i poznańskiej. Niestety nie udało się reaktywować KSMŻ.

Rok 1989, kiedy Polska odzyskała suwerenność, zrodziła się idea odrodzenia KSM-u. Inicjatorem był były KSM-owicz – Ks. Prałat Antoni Sołtysik – proboszcz parafii Św. Mikołaja w Krakowie. Z jego inspiracji Konferencja Episkopatu Polski wydała 10 paź¬dziernika 1990 roku dekret powołujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nadając mu osobowość prawną kościelną. W dniu 30 kwietnia 1993 roku podczas Kolejnej Konferencji Episkopatu zatwierdzony został Statut Stowarzyszenia, a w dwa miesiące później – rozporządzeniem Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów – KSM uzyskał osobowość prawną cywilną. Głównymi patronami KSMu są: św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. Cokolwiek robimy pod szyldem KSM-u dajemy tym świadectwo o całym Kościele Katolickim i dlatego powinniśmy przestrzegać całej jego nauki, a więc nauki Chrystusa. Nasze zaangażowanie w KSM to możliwość zaangażowania w życie Kościoła.

Wolny czas

Przystąpienie do KSM-u to deklaracja poświęcenia swojego wolnego czasu (nie tego, który jest przeznaczony na szkolę, naukę, pomoc w domu) i sił na robienie czegoś dobrego wspólnie z innymi.

Bawić

KSM to nie tylko poważna praca, formacja, działanie, modlitwa. To również miejsce i czas na dobrą zabawę, kulturalną i radosną rozrywkę „bez przegięć”. Tutaj młodzież ma możliwość wspólnie organizować swój wolny czas.

Robić coś dobrego dla innych

KSM jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną ma bardzo szerokie pole działania. Od chęci i pomysłowości jego członków zależy w jakim stopniu te możliwości zostaną wykorzystane dla dobra innych.

Modlitwa, formacja

Działanie, praca, rozrywka w KSM to jeden z jego filarów. Nie może on istnieć bez drugiego, którym jest formacja, osobista praca nad sobą, modlitwa i uczestnictwo w Sakramentach.

Kierownictwo parafialnego oddziału KSM:

 • Ks. Asystent Łukasz Nowosielski
 • Prezes Martyna Kremer
 • Z-ca prezesa Julia Wojturska
 • Sekretarz Aleksandra Oliwa
 • Z-ca sekretarza Jakub Siuta
 • Skarbnik Natalia Pasternak

Co można robić w KSMie:

Działalność turystyczna i sportowa:

 • organizowanie pielgrzymek pieszych i autokarowych,
 • organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie klubów sportowych,
 • organizacja turniejów i zawodów,
 • organizowanie wycieczek rowerowych, rajdów górskich itp,
 • organizowanie kolonii letnich, obozów wędrownych itp.;

Działalność kulturalno-oświatowa:

 • prowadzenie wszelkiego typu kursów, np. tańca, językowych, liderów lokalnych, muzycznych, itp.,
 • organizowanie wieczorków, spektakli teatralnych, recitali, koncertów muzyki rozrywkowej i klasycznej, piosenki religijnej,
 • prowadzenie sklepików z wydawnictwami religijnymi i dewocjonaliami,
 • prowadzenie bibliotek parafialnych,
 • prowadzenie wypożyczalni kaset video (z filmami religijnymi i wszelkimi innymi, ale wartościowymi),
 • organizowanie dyskotek i zabaw dla dzieci,
 • prowadzenie klubo-kawiarni,
 • organizowanie festynów, loterii,
 • przeprowadzanie konkursów tematycznych – plastycznych, recytatorskich, fotograficznych, literackich itp.,
 • udzielanie korepetycji,
 • prowadzenie półkolonii.

Działalność charytatywna:

 • organizowanie wigilii
 • organizowanie zbiórek ubrań dla ubogich
 • pomoc żywnościowa dla rodzin biednych i wielodzietnych,
 • przygotowanie paczek świątecznych dla najuboższych,
 • odwiedziny dzieci w szpitalach i domach dziecka,
 • odwiedziny w szpitalach i domach starcu z okazji Dnia Chorego
 • praca z niepełnosprawnymi,
 • wszelka pomoc na rzecz potrzebujących.

Działalność religijna:

 • przygotowanie liturgii Mszy Świętej (tj. komentarze, modlitwa wiernych, śpiew),
 • przygotowanie innych nabożeństw (np. Droga Krzyżowa, adoracja, różaniec),
 • prowadzenie spotkań modlitewnych dla wszystkich chętnych,
 • apostolstwo poprzez własne gazetki (ścienne lub prasowe).

Inne:

 • prowadzenie świetlic,
 • spotkanie ze Św. Mikołajem dla najmłodszych,
 • kolędowanie,
 • akcje sianko,
 • żywa szopka,
 • pikniki rodzinne,
 • gry i zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANA/-NY PRZYSTĄPIENIEM DO NASZEGO ODDZIAŁU KSM

PRZYJDŹ JAK NAJSZYBCIEJ I NIE ZWLEKAJ!

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY PIĄTEK
PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ W DOMU PARAFIALNYM.

ZAPRASZAMY!!!