Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

KPK, Kan 879

Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie odpowiednich słów. Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup.

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Zadanie świadka może spełniać ten, kto wypełnia następujące warunki:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego sakrament;
  • Ukończył szesnaście lat;
  • Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

PROCEDURA W KANCELARII PARAFIALNEJ

W kancelarii parafialnej kandydat do bierzmowania zostanie poinformowany o sposobie przygotowania i koniecznych dokumentach do dopuszczenia do sakramentu. Dokumentem koniecznym jest skrócony odpis aktu chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza.

Kazanie księdza biskupa Grzegorza Rysia na temat działania Ducha Świętego w życiu wierzącego: