Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

I Komunia Święta

Każda parafia organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.

Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary.

Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz udziela pisemnego pozwolenia na uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.

Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców. Aby przystąpić do I Komunii Świętej należy:

 • dostarczyć „świadectwo chrztu” (gdy dziecko było chrzczone poza parafią, w której przystępuje do I komunii świętej),
 • uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych,
 • zdobyć wiedzę konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii,
 • uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 10:30,

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko,
 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych,
 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu,
 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez,
 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii,
 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało
  z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie,
 • codzienne świadectwo życia z wiary,
 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości,
 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI W NASZEJ PARAFII:

Przyjęcie pierwszej komunii świętej przez dzieci odbywa się w drugiej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii. Dzieci przyjmują pierwszą komunię świętą w parafii, na której terenie mieści się szkoła, do której uczęszczają.
Pierwsza komunia w naszej parafii odbywa się w zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca maja.