Parafia Świętej Trójcy w Czudcu

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Msze Święte

W niedzielę
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 15:30

W dni powszednie
6:30, 18:00

Spowiedź

W niedzielę
podczas każdej Mszy świętej (oprócz Mszy o 15:30)

W dni powszednie
pół godziny przed każdą Mszą świętą

W pierwszy czwartek
17:00 – 18:00

W pierwszy piątek
16:30 – 18:00

Kancelaria

Wtorek i czwartek
7:00 – 7:30

Środa i piątek
16:30 – 17:30

Chrzest

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, które uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobanie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

KPK, Kan. 849

Właściwym miejscem chrztu jest kościół parafialny (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. Chociaż chrzest może być udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca się, aby z zasady był udzielany w niedzielę albo wedle możliwości w wigilię paschalną.

Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni udać się do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 • Aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;
 • Aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku.

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez rodziców;
 • Ukończył szesnaście lat;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej tydzień przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (gdy ślub był zawierany w innej parafii niż chrzest dziecka)
 • zaświadczenia dopuszczające do godności ojca chrzestnego, matki chrzestnej  (od własnych proboszczów)
 • dowód osobisty
 • podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Ważne:

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest. Sakrament Chrztu Świętego sprawowany jest w naszej świątyni w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 11.30
W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w drugi dzień świąt na Mszy świętej o godz. 11.30. Przygotowanie rodziców i chrzestnych do sakramentu Chrztu Świętego odbywają się w przedostatnią niedziele każdego miesiąca po Mszy świętej o godz. 15.30 Informacje nt chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

W dniu chrztu należy:

 • przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę
 • złożyć podpisy pod aktem chrztu (po liturgii sakramentu)

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii świętej.

Krótka katecheza Adama Szustaka OP na temat symboliki chrztu świętego: