Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia parafialne - III Niedziela Wielkiego Postu

sobota 14.03.2020

1. Gorzkie Żale odbędą się po Mszy świętej o 11.30 i o godzinie 15.00. Transmisja Gorzkich Żali w radiu Via odbywa się o godzinie 17.00. Dzisiaj także zostanie odprawiona dodatkowa Msza święta o godzinie 18.00.

2. W poniedziałek 16 dzień miesiąca, modlitwy za wstawiennictwem Jana Pawła II.

3. W czwartek uroczystość świętego Józefa. Odpust w Lutczy o godzinie 11.00.

4. Droga Krzyżowa w piątek o 15.00, 16.30 i 20.00.

5. Odwołujemy wszystkie spotkania duszpasterskie. Jedyne, które będą się odbywać to spotkania dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka.

6. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosi o załatwianie wszelkich spraw dotyczących dopłat, rejestracji zwierząt drogą internetową bądź telefoniczną – szczegóły w gablocie.

7. Dziękujemy za wpłaty na cele parafialne.

8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie sprzątającej z ul. Cichej i Sportowej. Grupa ta zamówiła także msze świętą za zmarłych z ich rodzin, która zostanie odprawiona: 29 września o godzinie 6.30.

9. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty odeszli: śp. Maria Kucab w jej intencji odprawionych będzie 3 Msze święte od uczestników, a także śp. Wacław Barć, w jego intencji zostanie odprawionych 5 Mszy świętych.


Zamiast homilii w dniu dzisiejszym chcielibyśmy zapoznać was Drodzy Parafianie z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obecnego czasu, które wydali Nasz Ksiądz Biskup Ordynariusz a także to, do czego zachęciła nas Rada Stała Episkopatu Polski. 

Na początku DYSPENSA Księdza Biskupa:

W związku z niebezpieczeństwem, jakie stwarza panująca obecnie epidemia koronawirusa, mając na uwadze pilną potrzebę ochrony zdrowia i życia ludzkiego, stosownie do kanonów 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do końca marca 2020 r.:
- osobom w podeszłym wieku,
- osobom chorym lub mającym objawy infekcji,
- dzieciom i młodzieży szkolnej, oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę,
- a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej. 

Ogarniam modlitwą wszystkich Diecezjan oraz osoby przebywające na terenie naszej Diecezji i błogosławię.
Jan Wątroba Biskup Rzeszowski
Rzeszów, 13 marca 2020 r.

  

W związku z dyspensą księdza Biskupa od uczestnictwa we Mszy świętej podajemy informacje o Mszy świętej w mediach w niedzielę:
- TVP 1 godzina 7.00
- TV Trwam godzina 9.30
- TVP 1 godzina 11.00
- TVP Polonia godzina 13.00
- Polskie Radio Program Pierwszy godzina 9.00
- Radio Maryja godzina 9.00
- Radio Via godzina 9.00
Informacje te znajdują się na parafialnej stronie internetowej, w gablocie a także w gazetce parafialnej. Zabierzmy je także dla naszych sąsiadów.

Ponadto informujemy, że:

1. Na początku jak za każdym razem wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice.

2. Na dzień dzisiejszy w diecezji rzeszowskiej nie przewiduje się zamykania świątyń ani odwoływania Mszy świętych, nabożeństw i rekolekcji parafialnych, pogrzebów. Władze państwowe wprowadziły jednak ograniczenie liczby uczestników nabożeństw do 50 osób łącznie z osobami sprawującymi kult. Dlatego też prosimy, jeżeli możecie zostańcie w domach. Skończy się epidemia - wrócimy do Kościoła.

3. W czasie liturgii na chwilę obecną do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, to samo tyczy się, kiedy przyjmujemy Komunię świętą na rękę,

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na trzy możliwe sposoby:
- do ust z rąk kapłana,
- na rękę. Komunię należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Komunię świętą (Ciało Chrystusa) do ust – w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Kapłan podając Hostię powie Ciało Chrystusa, należy odpowiedzieć jak zawsze: Amen.
- a także Komunia Duchowa, która jest zapomnianą praktyką Kościoła i bardzo zawiłą. Autorzy chrześcijańscy piszą, że komunia duchowa ma te same skutki, co komunia sakramentalna. Dlatego też powinny w niej uczestniczyć osoby w stanie łaski uświęcającej - bez grzechu. Nie możemy jednak ograniczyć duchowego działania Pana Boga. Aby przyjąć Komunię duchową, czyli połączyć się z Jezusem należy: Starannie się przygotować poprzez wzbudzenie w sobie intencji szukania chwały Bożej i naszego udoskonalenia, winniśmy obudzić w sobie akt żalu doskonałego za popełnione grzechy, powinno pojawić się gorące pragnienie przyjęcia Pana, a następnie akt ufności, że On rzeczywiście nas nawiedza (w sposób duchowy), oraz na koniec uczucie miłości i wdzięczności, że Bóg działa w każdej okoliczności naszego życia. Sam „sposób” przyjęcia komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy wręcz aktu strzelistego. Na przykład: „Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!”. Oczywiście warto zadbać, by dokonywało się to w spokoju i skupieniu, z szacunkiem właściwym randze tego, co ma się dokonać.

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, prosimy nie podawać sobie rąk,

d. cześć Krzyżowi, szczególnie tym zamieszczonym przy wyjściach z Kościoła, należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego (nie dotykać, nie całować),

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

f. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

g. prosimy także w miarę możliwości o zachowanie odległości między uczestnikami liturgii.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.
Dlatego też od poniedziałku do soboty w naszym kościele po Mszy wieczornej do godziny 18.30 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie, której będziemy spowiadali.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze, także w naszej parafii, termin zostanie podany w późniejszym czasie.

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę, wszelkie parafialne wyjazdy w tym nasza Bieszczadzka Droga Krzyżowa, wyjazd na 100 lecie urodzin Jana Pawła II do Rzymu oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Nasza Szkoła Podstawowa odbyła już swoje rekolekcje. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas.

c. wszelkie katechezy, w tym małżeńska i przedślubna zostają zawieszone do odwołania,

d. spotkania naszych grup parafialnych zostają także zawieszone do odwołania.

5. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Sprawdźmy czy nasi sąsiedzi w podeszłym wieku nie potrzebują naszej pomocy.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła po każdej Mszy świętej a także od poniedziałku do soboty na rozpoczęcie każdej adoracji będziemy śpiewać suplikacje: „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM