Droga krzyżowa

Droga krzyżowa – nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

Historia:

W IV w. ujawniła się tendencja do interesowania się konkretną historią poszczególnych wydarzeń z życia Pana Jezusa. Również szczegóły drogi krzyżowej stały się przedmiotem pobożnych rozważań. Już w starożytności chrześcijanie dla lepszego uzmysłowienia sobie i przeżywania męki Pańskiej pielgrzymowali do Jerozolimy, aby iść niejako razem z Chrystusem drogą Jego męki Dla ułatwienia tej pobożnej praktyki, zaczęto budować „kalwarie” w różnych miejscach świata chrześcijańskiego, w czym przodowali franciszkanie. Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych.

 Stacje drogi krzyżowej:

Formę nabożeństwa reguluje czwarte wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI):

Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami drogi krzyżowej prawnie erygowanymi.

Do erygowania prawdziwej drogi krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.

Zapisane w tradycji katolickiej stacje drogi krzyżowej to:

1. Pan Jezus na śmierć skazany.
2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. 
3. Pierwszy upadek Pana Jezusa. 
4. Pan Jezus spotyka swą matkę. 
5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. 
6. Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa. 
7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. 
8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. 
9. Trzeci upadek Pana Jezusa. 
10. Pan Jezus z szat obnażony. 
11. Pan Jezus przybity do krzyża. 
12. Pan Jezus umiera na krzyżu. 
13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. 
14. Pan Jezus złożony do grobu.

Pojawia się także 15. stacja, tj. Zmartwychwstanie, która, jak wierzą katolicy, nadaje sens całej ofierze Jezusa

Istnieje zwyczaj, według którego po każdym wezwaniu (Stacja….) klęka się i na wezwanie prowadzącego:Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie wszyscy uczestnicy nabożeństwa odpowiadają: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył, albo: Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.

Po rozważeniu danej stacji prowadzący mówi: Zmiłuj się nad nami, Panie, wszyscy odpowiadają: Zmiłuj się nad nami.

Następnie śpiewa się pieśń: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami, w czasie której przechodzi się do kolejnej stacji.

Biblijne stacje drogi krzyżowej:

Pośród tradycyjnych stacji drogi krzyżowej tylko osiem ma jednoznaczne odzwierciedlenie w Biblii. Stacje 3, 4, 6, 7 i 9 nie są potwierdzone przez Biblię. W szczególności nic nie wskazuje na to, że stacja 6 była znana przed średniowieczem. Z kolei stacja 13 (zdjęcie z krzyża) jest tylko upiększeniem zapisu biblijnego, według którego Józef z Arymatei ściągnął ciało Jezusa z krzyża i pogrzebał je.

Nową formą odprawiania drogi krzyżowej w Polsce, powstałą w XXI w., jest Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK), zainicjowana w 2009 r. w Krakowie przez ks. Jacka Stryczka. Do 2017 roku odbyło się 9 edycji tego wydarzenia, które corocznie organizowane jest w okresie Wielkiego Postu w ponad 100 miastach Polski. EDK polega na przejściu co najmniej 40 km trasy, na której rozmieszczonych jest 14 stacji drogi krzyżowej. Uczestnicy przechodzą nocą w milczeniu trasę, rozważając stacje drogi krzyżowej według przygotowywanych corocznie przez organizatorów materiałów. Nowa forma drogi krzyżowej zdobywa z roku na rok coraz większą popularność. W 2015 r. na EDK wyruszyło 11 tys. osób. W roku 2017 według organizatorów ekstremalną drogę krzyżową przeszło ok. 52 tys. uczestników na 457 różnych trasach w 252 miastach Polski i Europy.

Odprawiając drogę krzyżową zyskuje się odpust zupełny pod następujący mi warunkami:

a) wymagane jest przechodzenie od jednej stacji drogi krzyżowej do drugiej. Jeżeli drogę krzyżową odprawia wspólnie większa ilość wiernych, wtedy - dla uniknięcia zamieszania - wystarczy, że od stacji do stacji przechodzi prowadzący nabożeństwo, a inni pozostają na swoich miejscach.

- Wymagany jest również stan łaski,
- Komunia Św.,
- modlitwa w intencji papieża
- wolność od wszelkiego przywiązania do grzechu.

b) Nieobecni na nabożeństwie drogi krzyżowej z powodu wieku, choroby, opieki nad dzieckiem, dalekiej drogi, mogą uzyskać ten sam odpust, gdy co najmniej przez pól godziny będą czytać i rozważać mękę Pańską.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności

ROZUMIEM