do Serca Pana Jezusa

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego

W tym nabożeństwie stawiamy sobie przed oczy Boga - Człowieka z całym bogactwem Jego miłości boskiej i ludzkiej, ze wszystkimi dziełami, jakich dokonał z miłości dla nas. Symbolem tej miłości Słowa Wcielonego do nas, grzesznych ludzi, jest Jego Serce przebite na krzyżu. Syn Boży kocha nas przez to Serce nie tylko jako Stwórca, ale także jako miłosierny Odkupiciel, który jednoczy nas ze Sobą, z Ojcem i Duchem Świętym.

Pan Jezus powiedział świętej Małgorzacie Marii Alacoque podczas objawień w 1675 roku: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to od większości z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i niewdzięczności". Otwórzmy więc nasze serca na głos Bożego Serca i rozważajmy w szczególny sposób tajemnice naszego odkupienia. Żarliwą modlitwą, dobrym życiem i pomocą bliźnim starajmy się pocieszyć Najświętsze Serce Pana Jezusa. Za pośrednictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque Pan Jezus dał wspaniałe obietnice dla czcicieli swego Serca:
- dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie, 
- zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach, 
- będę ich pocieszać we wszystkich strapieniach, 
- będę dla nich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci, 
- wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia, 
- grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia, 
- dusze oziębłe staną się gorliwymi, 
- dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości, 
- błogosławić będę domy, w których obraz Mego Serca będzie zawieszony i czczony, 
- kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych, 
- imiona tych, którzy będą rozszerzać to nabożeństwo, będą zapisane w Mym Sercu i pozostaną w Nim na zawsze, 
- przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Mojego Serca, że Moja wszechmocna miłość udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przez dziewięć z rzędu piątków przystąpią do Komunii świętej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani bez Sakramentów świętych i że Moje Boskie Serce będzie bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia.

Wielkim propagatorem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa był patron naszej diecezji św. Józef Sebastian Pelczar.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności

ROZUMIEM